Διχτυοκήπια Τήνος

Διχτυοκήπιο Τήνος

Τήνια γη

Β. Βιδάλης – Ν. Αγγελίδης Ο.Ε.

Συνοπτική περιγραφή έργου