Διχτυοκήπια Νότια Ελλάδα

Διχτυοκήπιο Φιλιατρά Μεσσηνίας

Διχτυοκήπιο Καμάρι Κορινθίας

Διχτυοκήπιο Μανωλάδα Ηλείας

Μεσσήνη Μεσσηνίας το πρώτο Υδροπονικό Διχτυοκήπιο

Ξυλόκαστρο Κορινθίας